Herdenking bij Delden

(Herdenking bevrijding Delden, foto Marcel Tettero)
Twente bevrijd

De geallieerde troepen van veldmaarschalk Montgomery beginnen op 23 maart aan de aanval over de Rijn. Het Eerste Canadese Leger neemt niet deel aan de oversteek. Maar manschappen van de Negende Canadese Infanteriebrigade doen, onder Brits bevel, wel mee aan de oversteek van de Rijn bij de Duitse plaats Rees. Het Eerste Canadese Parachutistenbataljon, dat nog steeds meevecht met de Zesde Luchtlandingsdivisie, landt met succes aan de oostkant van de rivier in de buurt van Wesel. Enkele dagen later steekt de Derde Canadese Infanteriedivisie de Rijn over om zich een weg te vechten naar Emmerich.

Canadese tank

Met de Rijn achter zich kunnen de geallieerde troepen profiteren van hun grote overmacht in aantal. Aan het oostfront naderden de Russen Wenen en stonden ze op het punt de rivier de Oder over te steken naar Berlijn. Het Eerste Canadese Leger moet de aanvoerroute naar het noorden via Arnhem beveiligen en Nederland en noord Duitsland veroveren.

 

Het Eerste Canadese Korps vocht sinds de zomer van 1943 in Italië. Voor het eerst in de geschiedenis vochten twee Canadese legerkorpsen zij aan zij. Het Tweede Canadese Korps zou het noordoostelijke deel van Nederland en de Duitse kust schoonvegen, terwijl het Eerste Canadese Korps zou afrekenen met de overgebleven Duitsers in het westen van Nederland ten noorden van de Maas.

Twentekanaal

Boven: Het Twentekanaal loopt leeg nadat de sluizen zijn opengezet.

Aan de rechterzijde stak de Vierde Canadese Pantserdivisie van generaal-majoor Vokes het Twentekanaal over en bevrijdde Almelo op 5 april, waarna zij in oostelijke richting afboog, naar Duitsland. In het midden stak de Tweede Canadese Divisie de Schipbeek over en trok in een nagenoeg rechte lijn naar Groningen, waar zij op 16 april aankwam. De Derde Canadese Divisie, aan de linkerflank van het Korps, was belast met het schoonvegen van het gebied langs de IJssel en nam na enkele dagen van zware gevechten Zutphen in. Van daaruit trok zij verder en veroverde Deventer, Zwolle en Leeuwarden om uiteindelijk op 18 april de Waddenzee te bereiken.
Canadese soldaten begraven op de Holterberg
Ga naar:
De opmars van de geallieerden in Twente
De slag om Delden
De verovering van Enschede
Hengelo ingenomen door Britse militairen
Bombardement op Hengelo
Bombardement op Enschede