Presentatie Tachtigjarige Oorlog verwoest Twente voor Nivon Hengelo

Heel andere avond voorgesteld. Quiz

Trein
Conducteur
Contributie
Ransom
Ik ruik lont
Schild (tussen Hengelo en Borne, in Goor en Rijssen) - schilder (Astric en obelix)

Kurassiers
t Schild tussen Borne en Hengelo

Herberg (heer of leger bergen)

Vernaggelen
Op je gemak zitten

Spieker speicher Spica (korenaren)
Kemna kemenade kamien (vuurplaats)
Draaien voor de prins

Marke Schoutambt Delden

Landweer

Baokman De man die het baken bediende
Beumer Verwijst naar degen die de slagboom in een landweerdoorgang afsloot
Binnenveld Geeft een veld aan binnen een door een wal omsloten gebied
Boomhoes
Boomkamp Verwijst naar de slagboom die een doorgang in landweer afsloot
Boom Idem
Bomerskolk
Byvank ‘bij den vang’, vangboom of slagboom
Draaiom Verwijst naar een doodlopend end tegen landweer aan (Leijden:
gekruiste afsluiting die kan draaien om zijn as)
Dreejer verwijst naar doodlopend end tegen landweer aan
Göldenhoes Göllen is gillen, als alarm in deze context
Goolkate Idem, kate is kotten, keuter ?? boer(derijtje)

Haagbeuk gebruikt voor de begroeiing van de landweren, sleedoorn ook
Harrekop Limburgs dialect voor haagbeuk
Hagen Bij Borne maakten de Hagen deel uit van de landweer
Haelboom Slagboom
Hamei Hek, slagboom
Hekkert en hakkert, iemand die het bedient
Hekman Verwijst naar het hek dat de landweer afsloot in tijden
Hekjan Idem
Heldenboom Slagboom
Landweer tussen Borne en Delden
Spaanse soldaten Keer is een toegangsweg in een zigzag werd ook wel een ‘keer’ genoemd
Kloppershoek verwijst mogelijk naar het slaan op een houten plank bij onraad
Kloppersstege Idem
Kiekert verwijst naar kijken of uitkijken
Kiekoet Idem
Kiek over Idem
Kiekebeeke Idem
Kijk aan de dijk Idem
Kijk in ’t veld Idem
Kokenberch verwijst naar een plaats waar terechtstellingen plaats vonden
Kipboom verwijst naar een slagboom die de landweer afsloot bij gevaar.
Klaphek Slagboom of versperring
Klappe Idem
Kloppenberg Plank met een hout om kloppend signaal te geven
Koerhuis ‘Koeren’ is waarschijnlijk een verbastering van het latijnse curare en eveneens een verwijzing naar uitkijken.
Koerboemhuizen
Koldehof Kolde is mogelijk een verbastering van het Twentse woord göllen dat hetzelfde betekent als gillen of schreeuwen. Ook hier is mogelijk een verband met waarschuwingen in tijden van nood.
Koldewey idem
Kroasgenberg ‘Kroasgen’ betekent in het Twents iets als roepen en heeft dus een vergelijkbare achtergrond.
Kroep-in / onder Duidt op een sluipweggetje in of door de landweer
Kwekkeboom
Lamberswal
Lankgraaf
Lankerd
Lanterd
Lanthek
Landewers
Lannever
Lanneverman
Lanneversgat Een walopening
Lammers Een verbastering van Lannevers
Muldersslag Slagboom bij een molen
Ouverberg Auvermannetjes zijn kabouters / aardmannetjes
De Paal kan duiden op grenspaal maar ook schanspaal of pallisadering
Paolboer Idem
Pakop Slagboom of versperring
Spaanse soldaten
Kaart met huizen en kastelen in Twente  
Cavalerie Spaans Pas Is een doorgang
Pasop Wijst op waken bij de landweer in tijden van gevaar. Of een klein
draaihekje in de landweer, in t westfaals Schnap-op / Schnap-auf
Poortbulten Kan verwijzen naar een doorgang in een landweer.
Poortstraat Idem
Poorthuis Idem
Raescheidinghe Raai, rade of ra als aanduiding voor grens
Roophoes verwijst ook weer naar een waarschuwing in tijden van gevaar.
Runneman Bediener van een runneboom, een slagboom
Rupert Idem
Rufbaer Idem
Ru(/o)n(ne)boem kan verwijzen naar afsluitbare doorgang in de landweer.
Slagboom, slaghekke, slagman, slotman, slotboom
Sluitersveld Idem
Sluter idem
Steeg
Stegel
Stock verwijst mogelijk naar een stok waarop een wachtpost kon zitten of een baken als waarschuwing bij gevaar. Of als staak in de grond, ten teken
dat er tol werd geheven
Stockman Idem
Stockhorst Idem, Horst is Haar-sete, een stuk grond, hoog en droog gelegen
Storksnust Idem, ooievaarsnest? uitkijkpost
Tolkamp werd tol geheven
Toorneman
Trekop Slagboom of versperring
Tutershuske is een verblijf voor de wachter of ‘tuter’ die het gebied ‘aftuurde’.
Valderen Vallum? wal in het latijns
Veldboom Slagboom
Veeweg toegangsweg voor vee door de Landgraaf
Vredebaer een vrede kon zowel een wal, een sloot als een kasteel zijn
verdigingswerk
De Wachte, wachtboer, wWachthuis verwijst mogelijk naar wachthuis.
Wachtendonk Idem
Wachtboer kan verwijzen naar de boer die de sleutel beheert van de doorgang.
‘t Wal
Walboom Slagboom
Weersloot
De Wochte
Landweer bij Graes in Twickel
Huizen in Twente Belangrijke oude kastelen en huizen aan de Azelosebeek, Drienerbeek, Berflobeek, Bornse beek in het hart van Twente.
Landweer van Salland van Deventer naar Holten
Twente tussen Regge en Dinkel tussen moerassen en gevaarlijke veengebieden. Twente ligt geïsoleerd tussen moerassen
Verbindingwegen in Twente De belangrijkste routes in de zestiende eeuw.Tussen Regge en Dinkel waren slechts enkele passages, voordes, zoals Coevorden, de veer bij Rijssen en de Grimberg, de Losserbrug in de Dinkel en de bandijk in Goor.
De hoogtekaart van Twente met de belangrijkste plaatsen in de Middeleeuwen. Hoogtekaart Twente
Passages door de moerassen tussen Overijssel en Groningen

Carnaval een oud katholiek feest in Oldenzaal en Groenlo

 

Er zou weinig worden gevochten: (Printjes laten zien) 8 A4tje alle slagen in de Tachtigjarige Oorlog

Het had weinig gescheeld of Twente zou onderdeel zijn van het koninkrijk België
Strijd voor afsluiten 12-jarig bestand en Spinola herover Twente direct na Maurits

Het had maar een haar gescheeld of Twente hoorde bij België. Twente was een van de laatste streken in het tegenwoordige Nederland die overging in Staatse handen. De calvinisten werden er de baas. Maar het katholicisme, de carnaval en de bougondische leefwijze in Twente doet al veel langer vermoeden dat de streek veel meer bij Brabant hoort dan bij Holland.


Terug naar 1544
De freules van Beckum op de brandstapel bij Delden (rechts). Na Maarten Luther trekt de koning in Spanje de teugels aan.
Na de veroordeling zouden familieleden zich willen wreken. De dwaze kinderen van Emlichhem bij Coevorden rover en moorden enkele jaren lang in Twente.
Twentenaren zijn mede door de gruwelijke gebeurtenissen conservatief van aard, behouden, confessioneel, katholiek, trouw aan de koning. En tegen verandering.

Prins Hendrik, de stedendwinger, verovert Oldenzaal pas in 1626. Nog steeds is de voormalige vestingsstad in het nieuws. Elk jaar beoordeelt het weekblad Elsevier de 430 Nederlandse gemeenten op woongenot, voorzieningen en omgeving. In 2010 staat Oldenzaal landelijk op de 25e plek. In Overijssel staat Oldenzaal op nummer 1. Op borden in de oude Twentse stad staat trots Oldenzaal Hanzestad.

Freules van Beckum
Koning Filips en Willem van Oranje

Oorzaken van de opstand (revolutie als drie voorwaarden):
- Centraliseren van de macht (lage adel verliest macht, zie plaatje Filips en Oranje in 1559). De adel is rijk. Maar onderling zijn er grote verschillen. Willem van Oranje verdient per jaar 150.000 gulden aan zijn bezittingen en waarschijnlijk nog eens hetzelfde bedrag aan zijn functies. Jan en Filips van Marnix ontvangen voor hun landgoederen respectievelijk een schamele 1800 en 1400 gulden per jaar.

- Hervormingen kerkelijk gebied (meer bisdommen o.a. Deventer).
- Belastingen (tiende penning) om soldaten te betalen.

Oorlog is niet bijzonder. Oorlog vaak gezien als een normaal economisch bedrijf en noodzakelijk kwaad.

Soldaten Alva
april en augustus 1567 8652 Spaanse infanteristen en 1250 Italiaanse en Spaanse lichte ruiters
september 1568 2400 Spaanse infanteristen over zee
april en mei 1572 1200 Spaanse infanteristen over zee
mei 1573 5000 Spaanse infanteristen en 300 Spaanse en Italiaanse lichte ruiters

Aantal Spaanse soldaten in de Lage Landen
oktober 1570 7800
maart 1571 7500
mei 1572 6600
augustus 1573 4400
maart 1574 8100 (bron Geoffrey Parker)

Soldaat met meid

Willem van den Bergh

Twente vier maanden in handen van de geuzen.

Het geweld begint in Twente rond Pasen 1572, ongeveer tegelijkertijd met de verovering van Den Briel door de watergeuzen. Talloze voetknechten trekken door Twente richting Den Briel en richten voor honderd daalders schade aan.

Willem van den Bergh getrouwd met een zusje van Willem van Oranje

Rond Pinksteren trekken opnieuw voetknechten door Twente. Zij zijn in dienst van de koning en gaan op weg naar Utrecht. De knechten overnachten in het klooster van Albergen en richten voor 55 daalders schade aan. 'Alle cellen lagen vol en de kruisgang kon ze nauwelijks bergen', aldus een getuige. Geuzen plunderen kasteel Saterslo. Verovering van Lingen mislukt en het terugkerende geuzenleger perst de kloosterlingen geld af. Het klooster Albergen wordt keer op keer overvallen door vendels soldaten uit Enschede en Oldenzaal tot er niets meer te halen is. Antoniusklooster Albergen
Commanderie van Sint Jan hospitaalridders in Ootmarsum

Graaf Willem van den Bergh is met zijn leger in de eerste dagen van 1572 in Goor op weg naar Oldenzaal wanneer hij Enschede brandschat (losgeld eist). Johan Muller (Mulert?) laat dit vastleggen in de stadsprotocollen ondertekend door burgemeester Herman van Beckum en rechter Gert Brandt. Van den Bergh leidt in de zomer van 1572 een leger van 5000 soldaten (bron: Vandenberg.za). Hij verovert grote delen van Gelderland en Overijssel. Bredevoort wordt deels verwoest en hij bezet Doetinchem en een aantal stadjes in Twente, waaronder Ootmarsum waar hij zich vestigt in de commanderie van de ridderlijke Duitse Orde Sint Jan, de hospitaalridders . Het gebouw raakt zwaar gehavend. De Staatsen plaatsen de commanderie op een zwarte lijst wegens heulen met de vijand.

De hertog van Brunswijk, in Spaanse dienst, verjaagt de geuzen in november van 1572. Deken van Oldenzaal: Elk jaar processie De wonderbaarlijke bevrijding.

Robert van Ittersum in een uniform van Spaanse orgine gaat in 1579 over naar de opstandelingen, zoals meer adel uit Twente doet in die tijd. Ze sluiten zich aan bij de Unie van Utrecht. Robert van Ittersum
Hohenlohe rijdt kris kras kilometer door Nederland Enorme afstanden legt Hohenlohe op paarden af in Nederland en Duitsland. Hohenlohe is enige tijd de hoogste officier in dienst van Willem van Oranje.
1574 en 1575 plunderingen in Gelderland, Twente en Salland door afgedankte, slechtbetaalde en ontevreden Duitse soldaten die bij Alkmaar actief waren voor Spanje.
1577 Duits garnizoen dreigt Deventer in brand te steken als stadsbestuur niet snel salarissen betaalt. Stadszilver wordt omgesmolten.
1578 Gevechten om Deventer houden maanden aan. (Rennenberg, Hohenlohe, Kornput, Sonoy verjagen met 2300 soldaten garnizoen in Spaanse dienst van 600 man)
1579 Deventernaren bang dat Spanje de stad wil heroveren.
Plundering door soldaten
Deventer in 1578 tijdens het beleg Afgedankte troepen van slag bij Deventer en ruiters van Kurbach plunderen Salland en Twente. Getroffen boeren organiseren zich, huren soldaten en sluiten zich aan bij dit legertje. Zij noemen zich de Desperado's (ze kennen al aardig Spaans). Hohenlohe voelt zich kennelijk bedreigd en vechten tegen de boeren. De Staten van Overijssel bemiddelen en er komt eind december 1579 een bestand. Maar wanneer de boeren een schans bouwen bij Raalte valt Van Hohenlohe onmiddellijk aan. Op 12 januari 1580 verslaat Hohenlohe de desperaten.
Overijssel mobiliseert de bevolking tegen Van Hohenlohe. De Staten van Overijssel schieten de boeren op 13 januari te hulp. Weerbare mannen moeten compagnieën vormen. Ze moeten vechten tegen soldaten die hun gebied binnendringen. De commandanten vallen onder bevel van de drosten (Eggerik Ripperda en Goossen van Raesfelt, beide relaties met een Van Twickelo). Ook de leden van de ridderschap (de adel) sluiten zich met hun mannen aan bij de boeren. Het boerenleger verzamelt zich bij het dorp Wijhe waar zij versterking krijgen uit Kampen, Zwolle en Deventer van respectievelijk ongeveer 50, 50 en 100 mannen. Het nieuwe verbond houdt maar een paar dagen stand. Jan van Nassau, de stichter van de Unie van Utrecht, wijst de staten van Overijssel op hun onmogelijke situatie. In feite zijn de staten van Overijssel in de oorlog met de Unie van Utrecht, de andere partijen in de Lage Landen. Hij schrijft ook aanwijzingen te hebben dat Spanje de boeren opstookt tegen de staten van Overijssel. Overijssel moet nu kiezen voor of tegen de opstand ofwel meedoen aan de Unie van Utrecht tegen Spanje of niet. Desperado's
Goossen van Raesfelt en Agnes van Twickelo

De Staten kiezen eieren voor hun geld en zoeken toenadering tot Van Hohenlohe. Maar de boeren gaan door en verjaren Hohenlohe in februari. De spanning neemt toe. Rennenberg komt in conflict met extreme calvinisten in Friesland die het katholicisme willen verbieden. Willem van Oranje is in Elburg om problemen op te lossen. Geruchten doen de ronde dat Rennenberg wil overlopen naar Spanje.

 

Rennenberg schrijft Willem van Oranje dat hij de vijand goed aan kan. 'Ik heb geen hulp nodig'. Maar Rennenberg die de Unie van Utrecht niet ondertekent, loopt de volgende maand (begin maart 1580) over omdat er van godsdienstvrede niet veel terecht komt (Sonoy en Jan van Nassau zijn strenge calvinisten).
Enkele spionnen waarschuwen Willem van Oranje die troepen stuurt. De hel breekt los. Entens, de staatse bevelhebber van de Friese troepen, is op de hoogte en trekt op naar Groningen waar Rennenberg zit. van der Kornput en Us Heit (Willem Lodewijk van Nassau) omsingelen Groningen. Entens komt om. Hohenlohe weigert de leiding op zich te nemen. Escheda of Eschede uit Tubbergen neemt commando over. Spaanse soldaten verwoesten zijn huis in 1582 en staatsman Schaepman komt hier ter wereld in 1845.
Rennenberg arresteert protestanten

Naar de volgende pagina