Omwonenden Catalpaterrein vinden gehoor

 

DELDEN De gemeente is gevoelig gebleken voor de bezwaren van omwonenden van het Catalpaterrein. Op dit stuk grond op de hoek van de Averinkstraat-Vossenbrinkweg is een woningbouw gepland.

De buurtbewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning. Los van technische bezwaren over bouwhoogte en dergelijke menen de omwonenden ook dat de inspraakprocedure niet goed is geweest. Een eerder plan voor een appartementencomplex ging niet door. Het nieuwe bouwplan kende vervolgens geen inspraakprocedure aldus de klagers.

Het college komt nu op haar schreden terug, maar zit wel met een gewijzigde vaststelling in het bestemmingsplan Delden Zuid waartegen de buurt niet rechtstreeks een bedenking heeft ingediend bij gedeputeerde staten. Wethouder Josh Sijbom stelt in een schrijven aan de raad: ‘Ik ben van mening dat deze situatie geen recht doet aan het doorlopen proces met de omwonenden.’
De volgende stap is dat het bestemmingsplan Delden Zuid wel goedkeuring kan krijgen, maar dan met uitzondering van de locatie Averinkstraat-Vossenbrinkweg. Daarover heeft Sijbom overleg gehad met de provincie. Dat onderwerp wordt nader uitgewerkt als ook de commissie bezwaar en beroep een advies heeft uitgebracht over het klaagschrift van de omwonenden. De gevolgen van dat advies worden voorgelegd aan de raad.