Verkiezingsprogramma VVD Hof van Twente

Het bestuur van de VVD Hof van Twente heeft zich in de afgelopen weken intensief bezig gehouden met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezing in 2010. Een programmacommissie heeft het concept verkiezingsprogramma samengesteld. De leden kunnen in september oordelen en eventueel aanpassingen doorvoeren. De programmacommissie bestaat uit Gerda Bruins, Jos Sybom, Gerrit Naafs, Bjorn Blokzijl en Marcel Kummel.

De kandidatenlijstcommissie bestaat uit Liedeke van Driel, Andre Elbert, Hendrika Nijenhuis en Jeanet Middelveld. Uit hun midden is Gertjan Oplaat als voorzitter aangewezen. Deze commissie gaat na de vakantie gesprekken voeren met de verkiesbare kandidaten afzonderlijk en brengt een advies aan het bestuur uit over de volgorde van de kandidatenlijst. Uiteindelijk beslissen de leden in de algemene ledenvergadering over de volgorde van de VVD kandidatenlijst. De vorming van een campagnecommissie verloopt tevens voorspoedig.