Sexontmoetingsplek open of niet?

DIEPENHEIM De voormalige sexontmoetingsplek in het bos aan de Lochemseweg bij Diepenheim mag niet worden heropend. In een politiek café in de jeugdsoos Why Don't cha in Diepenheim reageerden burgers woensdagavond emotioneel op een nieuw collegevoorstel om het parkeerterrein aan de weg naar Lochem te heropenen. Sinds de sluiting van de ontmoetingsplek een jaar geleden wijken de bezoekers uit naar deze twee andere, minder beschutte plaatsen aan de Herikeweg en de Diependaalseweg waar zij voor veel overlast zorgen.

Fractievoorzitter Gerda Bruins liet in het politiek café direct weten grote moeite te hebben met de heropening van het parkeerterrein. "Ik wil het college vragen naar een andere plek uit te zien in overleg met buurgemeenten", zegt zij. "We willen in de Hof van Twente het toerisme en de recreatie stimuleren. Dan is er geen plaats voor dit soort ontmoetingsplekken." Zij is het met sommige burgers eens dat het gedoogbeleid van de overheid te ver zou zijn doorgeschoten.

Bij andere raadsleden in het politiek café, Ingrid van Rijswijk en Roel Bergman beide PvdA, was meer begrip voor het nieuwe voorstel. "We moeten accepteren dat deze mensen er zijn", zei Ingrid van Rijswijk. Zij wees er op dat botweg sluiten alleen verplaatsing van het probleem betekent. Omwonenden van De Dennen, er staan op 200 meter afstand drie vakantiehuisjes, zijn ingelicht over het zogeheten veiligheidsplan van burgemeester en wethouders.

In het nieuwe voorstel verwijst het college naar ervaringen die in Enschede zijn opgedaan. De politie heeft met bezoekers van een terrein aan de Weerseloseweg bij het vliegveld Twente en omwonenden afspraken gemaakt om overlast te beperken en de veiligheid van de bezoekers te waarborgen. Het project zou succesvol zijn. De overlast is beperkt en door afspraken te maken met bezoekers en omwonenden is de aangiftebereidheid vergroot en de veiligheid toegenomen. Het college wil de gemeenteraad voorstellen het parkeerterrein aan De Dennen te kopen van de provincie om daarna het veiligheidsproject te beginnen. Eind oktober moet hierover mee duidelijkheid zijn.