Reclameborden langs wegen taboe

Het gemeentebestuur van Hof van Twente is vastbesloten reclameborden in het buitengebied te verwijderen. Aan de weg tussen Delden en Goor staat bij een loonwerker grote reclameborden waarvoor geen vergunning is aangevraagd. Het toenmalige gemeentebestuur van Ambt Delden heeft in een ver verleden geprobeerd in regionaal verband de illegale wildgroei van reclameuitingen aan te pakken. Maar het huidige college constateert dat ambtenaren tot nu toe nauwelijks actie tegen het plaatsen van ongewenste reclame optreden.

Een nieuwe buitengewone opsporingsambtenaar (boa) heeft tijd over om iets tegen de ontsierende borden te ondernemen. "Er is zoveel ongewenste reclame aanwezig, dat hiertegen niet gelijktijdig kan worden opgetreden", staat in een ambtelijke notitie aan het college van burgemeester en wethouders. "Duidelijk moet worden tegen welke reclame het college wil optreden."

In een nota staat nieuw beleid uitgestippeld. Volgens de algemene plaatselijke verordening mogen burgers niet zonder vergunning reclame op een onroerende zaak aanbrengen. Zij mogen wel tijdelijk (maximaal negen weken) 'opschriften' plaatsen, bijvoorbeeld voor evenementen als de Nacht van Delden, de Schuttersfeesten en het School- en Volksfeest. Maar dan moet daarvan melding zijn gemaakt en er geen bezwaar tegen bestaan.

De hoogste prioriteit moet het opruimen van vervuilende reclameborden krijgen in het buitengebied langs hoofd- en secundere wegen. Hierover krijgt de gemeente veel klachten. Maar ook de illegale reclameuitingen langs invalswegen, historische centra en winkels moet verdwijnen.

De buitengewone opsporingsambtenaar gaat eerst foto's maken van de reclameborden waarna hij of zij onderzoekt wie de eigenaar van de grond en het bord is waarna de betrokken persoon er op wordt aangesproken. Misschien kan de eigenaar nog vergunning aanvragen maar het gemeentebestuur kan het verzoek weigeren als de reclameuiting in strijd is met de redelijke eisen van welstand of een gevaar betekent voor de verkeersveiligheid.