'Goorse poort stond tussen twee stadsgrachten'

DELDEN Herberg De Engel heeft nooit buiten de beschermende grachten van Stad Delden gestaan, zoals tot nu toe vaak werd aangenomen. Dat bewijst de opgraving die de afgelopen twee dagen zijn gedaan achter het pand van de voormalige slagerij van Jan Haverkate. Daar komt een nieuwe woning die alleen op vaste grond kan worden gebouwd.

Aangezien het terrein is afgegraven en later weer is opgevuld moest tot op een diepte van vier meter geroerde grond plaatsmaken voor schoon zand waarop de aannemer wel een woning kan bouwen. Direct nadat de opgravingen begonnen zijn donderdag onder meer een reeks zware eikenhouten balken naar boven gekomen. De balken stond in de gracht omhoog zodat vijandelijke soldaten niet met hun bootjes konden afmeren aan de binnenzijde van de gracht voor een aanval op de stad.

Volgens amateur-historicus en bouwkundig adviseur Dick Lohuis staat nu vast dat de Goorse poort op de plek stond voor de winkel van het Kruitvat aan de Langestraat 51. De poort stond als het ware op een eiland. Aan weerszijden van dat eiland liepen de stadsgrachten die in totaal zo'n veertien meter breed waren. De dubbele gracht was een extra verdedigingswerk ter bescherming tegen indringers. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog is jarenlang hevig gevochten in Twente waarbij Delden twee keer grotendeels is afgebrand. Ook kasteel Twickel telde in die tijd dubbele grachten.

Van deze oorlogshandelingen zijn voldoende sporen teruggevonden. Zo vond Lohuis jaren geleden al een vuistdikke, ijzeren kogel tijdens de grondverbetering voor een andere nieuwbouw aan de Zuiderhagen. Lohuis betreurt dat de gemeente amateur-archeologen niet wat meer tijd gunde ter plekke metingen te verrichten met hulp van een electronische waterpas, mede met het oog op de zogeheten archeologische verwachtingenkaart die op dit moment in concept klaar is.

Hans Oude Rengerink van het Oversticht die de gemeente adviseert over historisch waardevolle projecten wist van de opgraving, maar zegt dat als de archeologische verwachtingenkaart voor Delden klaar is het werk niet anders zou zijn uitgevoerd. Volgens hem zijn opgravingen in een stadsgracht niet spectaculair.