Heemkunde Markelo tijdelijk naar gemeentewerken

MARKELO De stichting Heemkunde Markelo is tijdelijk verhuisd naar het voormalige gebouw van gemeentewerken tegenover de brandweerkazerne van Markelo. „We zijn de gemeente daar heel dankbaar voor”, vertelt voorzitter Gerrit-Jan Leferink. „We beschikken over een uitstekende en goed beveiligde ruimte. Maar het is wel even wennen. Ik weet nog niet waar alles staat.” Het gemeentebestuur laat op dit moment het onderkomen Het Beaufort verbouwen.
Aan de wand hangt het trotse wapen van de voormalige gemeente Markelo en daaronder staan archiefkasten. De Heemkundestichting heeft de afgelopen jaren het ongelooflijke aantal van 25.000 oude en nieuwe foto’s verzameld. „Alle boerderijen heb ik gefotografeerd”, zegt secretaris Anton Vedders van de Heemkunde Markelo. De meeste foto’s zijn op internet via www.dehofmarken.nl/beeldbank te raadplegen en te bestellen. Alle kranteartikelen onder meer uit het Twents Zondagsblad en Dagblad Tubantia zijn in de kelders van De Twentsche Courant Tubantia in Enschede gekopieerd. Een werkje dat zes jaren in beslag nam. Het originele kadaster uit 1832 van Markelo is in hun bezit evenals bijvoorbeeld het archief van de toneelvereniging Bilderdijk dat 130 jaar bestrijkt.
De stichting telt 37 actieve medewerkers en 240 donateurs. En regelmatig komen de vrijwilligers bijeen om hun kennis op te frissen en verhalen te schrijven. „De bewoning van alle boerderijen vanaf 1650 hebben we beschreven”, vertelt Anton Vedders trots. „Swaab, een rondreizende Amsterdammer, maakte in 1917 tegen betaling foto’s van boerengezinnen”, vertelt Gerrit-Jan Leferink. „We zijn hem daar heel dankbaar voor.”
Het meest trots is het tweetal op een foto van Teunis Gorkink die voor 1857 moet zijn gemaakt en waarschijnlijk hun oudste foto is. „De man was bakker, landbouwer, tapper, dorpsomroeper, gemeentebode, doodgraver en hij hield de burgerlijke stand bij. Als je aangifte deed van de geboorte van een kind kon je bij hem gelijk een borrel drinken”, lacht Gerrit-Jan Leferink.
Wat de vrijwilligers van de Heemkunde een tijdlang intrigeerde was de medaille die hij droeg op de foto. „Er werd gezegd dat de medaille van Napoleon was. Maar daar was geen enkel bewijs voor. Wat ons tegelijkertijd opviel is dat veel Markeloërs in die tijd overal verspreid over Zuid-Nederland en Holland waren begraven: Gilze-Rijen, Rotterdam. Op een gegeven moment kreeg iemand een helder moment. Na de tiendaagse veldtocht tegen België kregen Nederlandse militairen medailles. Teunis Gorkink was dus, net als andere Markeloërs, militair geweest en had gevochten tegen de Belgische opstandelingen.” Vanaf 1 september is het nieuwe onderkomen van de stichting Heemkunde geopend op dinsdag en donderdagochtend van half tien tot twaalf uur.