Janssen de Jong ontwerpt beste plan De Groene Wig

DELDEN De gemeente Hof van Twente heeft Janssen de Jong Projectontwikkeling geselecteerd om 34 woningen te bouwen in het plan de Groene Wig, dat onderdeel uitmaakt van het plan Braak West in Delden. Een beoordelingscommissie heeft unaniem gekozen voor deze firma vanwege de 'kwalitatieve waarde van het ontwerp'.

De gemeente Hof van Twente heeft in juni 2008 een ontwerpopdracht uitgeschreven voor 34 woningen, waaronder twaalf starterswoningen op een locatie ter grootte van ongeveer 8400 vierkante meter.

"De starterswoningen zijn heel hard nodig in Delden", zegt wethouder Coby Titshof. "Voor jongeren zijn bijna geen betaalbare woningen te koop." De nieuwe starterswoningen kosten zo'n 150.000 euro vrij op naam. "Als je jonge mensen wilt houden is dit de enige oplossing. Anders trekken zij weg naar een plaats waar wel goedkoop wordt gebouwd."

In november 2008 zijn vijf gegadigden geselecteerd op basis van ingediende referentieprojecten. De gegadigden waren
Nijhuis Bouw uit Rijssen, Trebbe Bouw uit Enschede, Timpaan uit Rijsenhout, Janssen de Jong Projectontwikkeling uit Son en Breugel en Dura Vermeer Bouw uit Hengelo in combinatie met Viverion uit Lochem.

De toetsingscommissie heeft met name gekeken of het ontwerp voldeed aan de gestelde randvoorwaarden op het gebied van bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en de vrij-op-naam-prijzen van de starters- en tussenwoningen.

In mei 2009 heeft de commissie de kwaliteit van de ontwerpen beoordeeld, een rangorde bepaald en op basis daarvan het beste ontwerp gekozen. Het college heeft het advies van de beoordelingscommissie overgenomen.

Janssen de Jong Projectontwikkeling krijgt binnenkort een uitgifteovereenkomst aangeboden voor de locatie De Groene Wig. Bij de uitgifte van de kavels hanteren zij de kavellijst van gemeente Hof van Twente. De verwachting is dat medio 2010 met de bouw van de woningen wordt begonnen.