Buurt bang voor verspreiding Q-koort door komst grote geitenhouderij

AMBT DELDEN Een plan om een geitenhouderij met 4000 geiten en 1700 lammeren in Zeldam te bouwen stuit op grote weerstand uit de buurt. Omwonenden vrezen de verspreiding van de ziekte Q-koorts die voor mensen ernstige gevolgen kan hebben. Ook de uitstoot van het schadelijk fijnstof en de verspreiding van stank baart twaalf gezinnen uit de omgeving grote zorgen.

"In Brabant grijpt de verspreiding van het virus snel om zich heen", zegt Wim Overbeek, de buurman van het bedrijf. "Hoe het virus zich de komende jaren ontwikkelt is nog zeer onduidelijk. Wij zijn geen herrieschoppers, maar ondernemers en denken natuurlijk het eerst aan onze gezondheid."

Volgens Wim Overbeek had zijn nieuwe buurman eerst met de plannen naar de buurt moeten stappen, zoals andere boeren in Zeldam hebben gedaan voordat zij uitbreidden. "We weten nu niet precies wat er op ons af komt. Hoe regelt hij de opslag van mest en de ventilatie van de schuur? Ik ken de man niet eens."

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met een nieuw bestemmingsplan waardoor het bedrijf aan de Rapperdsweg in oppervlakte kan uitbreiden tot maximaal drie hectare. Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.

Het bedrijf Optiveco kocht vorig jaar de boerderij in Zeldam en wil er nu een grote schuur van zo'n tweehonderd meter bouwen. Dat is ongeveer zo groot als twee voetbalvelden. LTO noemt dit toekomstige bedrijf "zeer groot". Het gemiddelde aantal geiten per bedrijf ligt in Nederland op ruim 500. Omwonenden noemen de uitbreiding "buiten proportie" en vinden de nieuwbouw "niet passend in het landschap".

Het college van burgemeester en wethouders begrijpt de zorgen van omwonenden maar zegt dat in het bestemmingsplan niets kan worden geregeld om de verspreiding van het gevaarlijke Q-koorts tegen te gaan. "Het aspect dierenwelzijn en veterinaire aspecten worden niet genoemd in het bestemmingsplan." In een bestemmingsplan kijkt de gemeente slechts naar het ruimelijke onderwerp. "Bij de verlening van de milieuvergunning wordt gekeken of de ondernemer voldoet aan het gestelde in de wet milieubeheer en kijkt of het bedrijf op een verantwoorde en veilige manier voor het milieu en de omgeving kan ondernemen."