Ruimtegebrek Sint Elisabeth onder aandacht minister

DELDEN De CDA-fractie in de Hof van Twente wil dat het college van burgemeester en wethouder nog deze week het ministerie Volksgezondheid benadert om het nijpende ruimtegebrek in het verpleeghuis Sint Elisabeth onder de aandacht te brengen. Bewoners delen daar nog steeds kamers met elkaar.

"De afgelopen tijd hebben de ouderenbonden samen met het CDA de problematiek rond de niet op gang komende verbouwing van het verpleeghuis Sint Elisabeth in Delden", legt woordvoerder Arie Mulder van het CDA uit. "Veel hulpbehoevende ouderen worden nog ondergebracht op meerpersoons kamers. De 2e Kamer heeft uitgesproken dat deze situatie eind 2010 afgelopen moet zijn."

Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft in het laatste overleg de kamerleden opgeroepen om probleemgevallen in de bouw van verpleeg- en verzorgingstehuizen te melden. Omzigt(CDA) en Timmer (PvdA) hebben Sint Elisabeth toen aangedragen bij de staatssecretaris.

"Afgelopen vrijdag is er een klein beetje extra geld beschikbaar gesteld voor zorghuizen", vertelt Arie Mulder. "Er wordt in Den Haag hard aan gewerkt om voor het verpleeghuis in Delden geld beschikbaar te krijgen."
Het CDA wil het college vragen om zich in te zetten om geld beschikbaar te stellen uit het 'crisispakket' voor dit verpleeghuis.

Regiodirecteur Carla Asbreuk zegt al lange tijd bezig te zijn met de problematiek rond het Sint Elisabeth, waarbij de keuze tussen renovatie en nieuwbouw een rol speelde. Zij verwacht echter dat binnen enkele weken de knoop wordt doorgehakt.