Subsidies voor behoud dwarsritschuren

MARKELO Diederik Roeterdink van de stichting Maarkels Landschap heeft geen idee hoeveel dwarsritschöppes er nog zijn in de reeks buurtschappen rond Markelo. Feit is dat er steeds meer verdwijnen omdat ze overbodig worden. Daarom moet er voor het einde van dit jaar een investarisatie komen en een plan van aanpak. De provincie Overijssel heeft ruim 250.000 euro uitgetrokken voor een grote reddingsactie.

Markelo is de enige plek in Nederland waar de typische zogeheten dwarsritschöppes, bedoeld voor de opslag van hooi, staan. De in- en uitgangen zijn aan de zijkanten van de schuren gemaakt. Aan de ene kant kan de boer de volle hooiwagen naar binnen rijden en aan de andere, lage zijde, kan hij de lege wagen er weer uit rijden. Groot voordeel van deze constructie: de boer en zijn knechten werken heel efficient. Maar vrijwel alle boeren verbouwen al jaren geen koren meer maar maïs.

"Steeds meer van deze bijzondere schuren worden gesloopt of veranderen van bestemming", vertelt Diederik Roeterdink van de stichting Maarkels Landschap, die de afgelopen jaren boeren van adviezen voorzag op het gebied van de aanplant van groen (appelbomen, kastanjes, eiken en beuken) op het erf en de restauratie van rieten daken. "We hebben geïnventariseerd hoeveel boerderijen rieten daken hebben. Het waren er zo'n 450, alleen al in de omgeving van Markelo. Dat is veel meer dan we hadden verwacht."

Nu moet op papier komen hoeveel van deze bijzondere dwarsritschuren er nog zijn. De stichting Maarkels Landschap werkt hiervoor samen met het Oversticht en de Monumentenraad. "Op dit moment is het belangrijk dat eigenaren van dwarsritschuren zich bij ons melden zodat we samen met de gemeente kunnen kijken wat we kunnen doen. Gaan we vijf dwarsritschuren opknappen of kunnen we kleine bijdrages geven voor het opknappen van twintig schöppes?" Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site van het Maarkels Landschap.