Natuurgebied Borkeld fors uitgebreid

Het 600 hectare grote natuurgebied de Borkeld ten noorden van Markelo krijgt er 90 hectare heidevelden bij. Staatsbosbeheer heeft aannemingsbedrijf De Samenwerking uit Elsoo ingeschakeld om de bovenste laag van voormalige weilanden tot zo'n 35 centimeter diepte af te plaggen, een klus die enkele honderdduizenden euro's kost en tot eind dit jaar duurt. Daarna doet de natuur haar werk en zal de komende tien jaar vanzelf nieuwe heidevelden ontstaan.

"Heidezaad heeft de eigenschap om wel honderd jaar te overleven", vertelt boswachter Ine Nijveld van Staatsbosbeheer. "We hopen dat er ook weer jeneverbessen opkomen." In de Borkeld ligt het grootste jeneverbesveld van Nederland. Ook is er hoogveen. De Borkeld maakt deel uit van de ecologische verbindingszone die natuurgebieden in Duitsland met de Veluwe verbindt. Zes jaar geleden is een ecoduct gebouwd over de snelweg A1.

Volgens projectmanager Arnoud Hoevink van de dienst Landelijk Gebied liggen de weilanden verspreid tussen de Winterkamperweg en de Schaapskooi. Ongeveer dertig hectare wordt afgegraven. "We strooien hier en daar wat kalk", zegt Arnoud Hoevink. De resterende zestig hectare verandert vanzelf in natuur door begrazing en door er te maaien. "De oorspronkelijke vegetatie ontkiemt vanzelf en de natuur gaat haar gang."

Archeologen houden tijdens het afgraven een oogje in het zeil. De Borkeld is een archeologisch reservaat. Zo'n 13.000 jaar geleden waren er al jagers actief. Zij lieten stenen bijlen, huidenschrapers en andere werktuigen achter in de bodem. De prehistorische grafheuvels en nederzettingsplaatsen op de Borkeld zijn 5000 jaar oud. Medewerkers van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek restaureerden tien jaar geleden zo'n tien grafheuvels.