Bezwaar buurt tegen hoge nieuwbouw Averinkstraat

DELDEN Buurtbewoners van de Vossenbrinkweg en de Averinkstraat maken bezwaar tegen een nieuw plan voor de bouw van negen woningen op de plek van de voormalige basisschool Vossenoord. Zij vinden dat de nieuwbouw te hoog wordt en te dicht op de weg komt te staan. Maandag 17 augustus om 20 uur komen de bezwaren aan de orde in de vergadering van de commissie bezwaarschriften in het gemeentehuis in Goor. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een besluit op basis van het advies dat de commissie bezwaarschriften.

Medewerkers van TBR Planontwikkeling in Enter vroegen begin dit jaar een bouwvergunning aan voor het terrein waarop de bestemming bijzondere doeleinden en educatieve voorzieningen rust. Via een artikel 19 procedure wil het college vrijstelling verlenen van de beperkingen in het bestemmingsplan.

Omwonenden vinden echter dat de ondernemer het bebouwingsvlak ernstig overschrijdt. De voorgesteld bebouwing verschuift dors richting de straat van het perceel. Dit is tegen de afspraak enheeft een negatief effect op het straatbeeld en het groene karakter in de omgeving. Volgens buurtbewoner G.W. Slots is in het verleden toegezegd dat de nieuwe woningen net als de woniningen in de directe omgeving slechts één verdieping zouden gaan tellen. Het plan behelst echter twee bouwlagen. Daardoor zouden bewoners in de wintermaanden het zonlicht in hun woningen moeten gaan missen.

De bewoners willen dat de planontwikkelaar de huidige bebouwingsgrenzen respecteert. "Een twee-onder-een-kap woning aan de Vossenbrinkweg en de helft van een twee-onder-een-kap woning aan de Averinkstraat worden volledig naast het huidige bouwblok geplaatst. Dit is een onevenredige overschrijding van de huidige bebouwde oppervlakte en is onacceptabel in het kader van de beeldkwaliteit en de ruimtelijke onderbouwing. Dit is niet in overeenstemming met het nieuwe bestemmingsplan."

De bewoners vinden ook dat de planontwikkelaar de bouwhoogte overschrijdt. "Tenminste acht woningen ondervinden ernstige planschade." De bewoners vinden dat de gemeente het karakter van de wijk moet bewaken en niet mag kiezen voor woningen met een tweede bouwlagen.

 


Informatieochtend over Lourdes

De stichting Welzijn Ouderen Hof van Twente en woonzorgcentrum de Wieken houdt woensdagochtend om tien uur een informatieochtend over Lourdes voor senioren in zaal De Bijenkorf van De Wieken in Delden.

Pastor Jan Kerkhof Jonkman, geestelijk verzorger van St. Elisabeth/De Wieken, vertelt over de zorg, de hulp, de ondersteuning en de faciliteiten waarop pelgrims mogen rekenen tijdens de bedevaart.
Is het ook nu nog mogelijk om naar Lourdes te gaan, nu ik meer afhankelijk ben van zorg of gebruik moet maken van een rollator of rolstoel?

Elk jaar gaan bewoners van Sint Elisabeth naar Lourdes.

De stichting Welzijn Ouderen en woonzorgcentrum de Wieken houden woensdagochtend om tien uur een informatieochtend over Lourdes voor senioren in zaal De Bijenkorf van De Wieken in Delden. Pastor Jan Kerkhof Jonkman, geestelijk verzorger van St. Elisabeth/De Wieken, vertelt over de zorg, de hulp, de ondersteuning en de faciliteiten waarop pelgrims mogen rekenen tijdens de bedevaart.
Is het ook nu nog mogelijk om naar Lourdes te gaan, nu ik meer afhankelijk ben van zorg of gebruik moet maken van een rollator of rolstoel? Elk jaar gaan bewoners van Sint Elisabeth naar Lourdes.