Adel bewoont eeuwenlang huis Hoikink

Families Snoye, Sticker, Van Heyden, Van Hoevel, Bentinck

Gevelsteen Sonoy in Blokzijl

Geert Snoye houdt rond 1380 het Hoykinchof en het Strood in leen van de bisschop van Utrecht. Na zijn dood komt het goed in handen van Johan Snoye geheten Duvelshof, verwijzend naar het Duivelshof tussen De Lutte en Losser. Herman Snoye houdt het erf Hoikink vanaf 1385 mede in leen. Egbert Sticker volgt hem op in 1389. Egbert houdt ook het huys ten Stoede in leen. Wellicht is Egbert Sticker een schoonzoon van Snoye.

Familiewapen van Sonoy of Snoye

Familiewapen van Sonoy of Snoye: In zilver drie mispelbloemen van zwart, geknopt en gepunt van goud. Snoeyink en Snoyink betekenen zoon van Snoye.

De rechter in Oldenzaal, Johan Snoye, leent veel geld aan de bisschop en krijgt in ruil daarvoor het richterschap van Oldenzaal. Hij bezit dan nog steeds Hoikink. In 1433 draagt hij het goed over aan Gese, de vrouw van Herman Heyden.

Links: Diederick Sonoy of Snoye is een belangrijke plaatsvervanger van Willem van Oranje in Noord Holland. In Blokzijl bouwt hij een schans.

Haar zonen, Derk en Egbert, treden rond 1449 toe het ridderschap van Twente. Derk van der Heyden is in 1462 richter van Ootmarsum. Zeven jaar later krijgt hij van de landsheer, de bisschop van Utrecht, het richterschap van Ootmarsum nadat hij geld leent aan de bisschop. Wat later spreken beide heren af dat de zoon van Derk, Alert van der Heyden, hem mag opvolgen als richter. Hoitink of Hoikink
Hoitink in Dulder

Alert draagt Hoikink over aan zijn broer Egbert die het na zijn dood overdraagt aan zijn zoon Herman van Heyden die met Margriet van Keldunck drie kinderen krijgt. De jongste, Anna, trouwt met Roelof van Hoevel tot Olidam. Herman van Heyden draagt het goed Hoikink in 1526 over aan zijn oudste zoon Egbert van Heyden die het goed dezelfde dag nog opdraagt aan zijn broer Wolter, getrouwd met Maria Droste.

Links: De oude bomenlaan herinnert aan de havezate Hoitink of Hoikink op de achtergrond. Nog verder naar achteren ligt Weemselo.

Rechts: In de historische atlas is het grachtenstelsel van Weemselo (links) goed te zien. Het kasteel stond op de markegrens van Albergen en Dulder, de huidige gemeentegrens van Tubbergen en Dinkelland. De grachten van Hoitink waren toen al verdwenen.

Huitink
Huitink en Weemselo Links: Drie versterkte huizen vlakbij elkaar en op maar een paar kilometer van de vestingsstad Oldenzaal Weemselo, Huitink of Hoikink en Saterslo in Saasveld. De kerk in Saasveld staat op of bij de omgrachte plaats Saterslo.
Plaatsvervangend drost van Twente Wolter van Heyden verschijnt regelmatig op de vergaderingen van de ridderschap en steden van het oversticht Overijssel. In 1565 is hij pander en plaatsvervangend drost van Twente en van 1547 tot zijn dood in 1574 richter van Oldenzaal. Hij vermaakt zijn goederen aan zijn neef Johan van Hoevel. Zijn broer, Herman van Hoevel, volgt hem op als richter van Oldenzaal. Johan van Hoevel is een zoon van Roelof van Hoevel tot Olidam en Anna van Heyden.

Hoitink Dulder

Boven: De havezate stond net iets rechts van de huidige bebouwing. Er achter ligt een groot moeras met aan de rand op de achtergrond het huis Weemselo op ongeveer een kilometer afstand.

Kadaster Hoitink 1830

Johan van Hoevel is koningsgezind, een vijand van Willem van Oranje, en verschijnt op de landdag in Oldenzaal nadat Spinola de vestingsstad verovert in 1605. Tot Hoikink hoort dan de erven Strootman in Dulder en Alberdink en Geerdink in Geesteren.

Links: de oude havezate stond binnen de grachten. Het nieuwe huis staat er nu nog.

Rechts: Het huys Bevervoorde meldt Hottinger in 1783. Maar daarvoor was het huis bekend als de havezate Hoikink waar katholieke families woonden die om hun geloof niet tot de ridderschap en steden konden toetreden. Let op: Het noorden op het kaartje is links. Hoitink werd Bevervoorde
Bevervoorde in Dulder bij Saasveld Links: Het huis (Huys te Beverfeurde) Bevervoorde van na 1749 met links daarvan een bouwhuis of koetshuis. Het noorden, richting Weemselo, ligt achter het huis.

Van Hoevel trouwt met Martinengo

Johan van Hoevel hertrouwt na de dood van zijn vrouw Maria van Munster, met Elisabeth van Steenbergen. Hun zoon Wolter van Hoevel van Hoikink (Hoyckinck) is vanaf 1618 beleend met het goed en hij verschijnt in 1621, 1622 en 1624 op de landdagen in Oldenzaal.

Wolter van Hoevel blijft katholiek en trouwt met Grete van Moerbeecke en na haar dood in haar kraambed, trouwt hij met Elisabeht Knoppert uit Zwolle en na haar dood met Isabella Martinengo, de dochter van een Spaanse officier. (Zie ook borg Enschede).

Rechts: Een zware steen markeert de ingang van de havezate. Het huis stond eens achter de boom en iets rechts van de boerderij.

Hoitink

Martinengo komt met Alva

Curtio Martinengo was kapitein van een regiment lichte ruiterij in dienst van de koning. Martinengo was één van de bevelhebbers toen Alva zijn manschappen naar de Nederlanden voerde. Zijn troepen lagen in de stad Groningen toen Alva op Lodewijk van Nassau aftrok en deze bij Jemmingen versloeg.
In februari 1576 bleek hij al 32 jaar in dienst en was het nog altijd nodig dat de toenmalige landvoogd Requesens hem in de gunsten van de koning aanbeval.
Anton van der Lem

Hoitink in Dulder
Plek van havezate Hoikink Links: De havezate Hoikink stond ongeveer op de plek van de heg. De gracht liep waar de schommel staat. Helemaal op de achtergrond, een kilometer verderop, staat Weemselo in Albergen.

De oudste zoon van Wolter ten Hoevel en Elisabeht Knoppert. Thomas, trouwt in 1651 in Emmerich met Geertruid van Bronckhorst. Thomas draagt Hoikink over aan zijn zoon. Van Hoevel en zijn vrouw zijn bijgezet in 't Stift in Weerselo. Het goed Hoikink krijgt meer vuursteden en is 32.000 gulden waard, dat is ruim voldoende om als riddermatige in de landdag te verschijnen.

Rechts: De Strootmansbeek met op de achtergrond Hoitink. Daar net voor stond de havezate Hoikink.

Hoitink en Strootbeek

Hoitink gezien vanuit het noorden, Weemselo

Maar de familie blijft katholiek. Bij Hoikink horen in 1675 Hofmeier, Valenbroek en Stroetman in de Westriker Haschop van de buurtschap Dulder. De advocaat uit Utrecht Hendrik Briëlius koopt de havezate in 1710 en een jaar later verkoopt hij het door aan Hendrik Adolf Bentinck tot Schoonheten.

Links: Met een telelens vanaf Weemselo is de boerderij Hoitink goed te zien. Het gebied er tussen ligt laag, is moerassig. Ganzen voelen zich in natte gebied thuis.

Wapen van Bentink en Weleveld op 't Stift Weerselo

Het echtpaar Hendrik Adolf Bentink en Mechteld Anna van Welvelde wonen in Schoonheten en na 1723 op het Nijenhuis bij Wijhe. Het huis Hoikink is grotendeels afgebroken. Alleen het bouwhuis staat er nog. De oudste zoon van Adolf, Willem Bentinck, is toegelaten tot de Staten van Overijssel in 1749 vanwege zijn bezit in Rijssen: Beverfeurde.

Willem Bentinck is luitenant-kolonel van de Hollandse gardes en in 1779 kolonel van de mariniers en daarna generaal-majoor. In 1758 laat hij het recht van verschrijving verleggen van Beverfeurde in Rijssen op Hoikink.

Links: De familiewapen van Bentinck (links) en Weleveld in 't Stift in Weerselo. (Meer foto's)


Willem Bentinck laat een nieuw huis bouwen in Dulder. Wolf de Jager gaat er wonen. Willem Bentinck is vooral in 's Gravenhage. De zoon van Willem, Adolf Carel Bentinck, is afgevaardigde van Overijssel in de Staten-Generaal. Hij laat zich verschrijven van Beverfeurde in Dulder op Nijenhuis bij Wijhe dat zijn vader had gekocht. Het huis Beverfeurde wordt in 1810 afgebroken en het goed in 1838 verkocht. Het goed bestaat uit de erven Strootman, Vollenbroek en Meyer, de katersteden Hulshof, de Klaute, Kooyker en Stokkingreef en het plaatsje Wesselink. Meer over Bevervoorde in Rijssen.